Dr n.med. Dariusz Juchnowicz, specjalista psychiatra

Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakład u Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

1992-ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2001-obronił doktorat „Zaburzenia psychiczne w ostrym okresie kleszczowego zapalenia mózgu” na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

2012-ukończył studia podyplomowe – „Badania Kliniczne - organizacja, prowadzenie z elementami zarządzania” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 1992-2008 Adiunkt w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2008-2011 Kierownik Kliniki Leczenia Zaburzeń Afektywnych Szpitala Uniwersyteckiego w Aalborgu w Danii. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe i kliniczne: zaburzenia afektywne (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), schizofrenia, zaburzenia psychiczne w chorobach odkleszczowych (borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu), psychodietetyka.

 

 

 

 

 

Dr n. med. Igor Łoniewski

Lekarz, wieloletni pracownik naukowy Katedry Farmakologii Pomorskiej Akademii Medycznej. Obecnie współpracuje z Zakładem Biochemii i Żywienia Człowieka PUM. Autor prac naukowych, podręczników, artykułów edukacyjnych i popularnonaukowych z zakresu farmakologii i leków pochodzenia naturalnego. Zajmuje się miedzy innymi badaniem znaczenia mikroorganizmów w fizjologii i patologii.

 

 

 

Dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej.

Kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz Kierownik Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Badacz, nauczyciel akademicki i praktyk.

W 2001 roku była stypendystką Rządu Danii – Ministerstwa Nauki oraz Polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbywając staż naukowy w Departament of Psychiatry University of Copenhagen w Danii.

W latach 2009-2010 pracowała jako konsultant, specjalista psychiatra, nauczyciel akademicki w Szpitalu Uniwersyteckim w Aalborgu w Danii.
Autorka i współautorka ponad 250 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Redaktor Naczelny czasopisma Current Problems of Psychiatry.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.

Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Członek the International Society for Nutritional Psychiatry Research.

Zainteresowania naukowe i kliniczne:
zaburzenia afektywne (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), zaburzenia psychotyczne, psychodietetyka

 

 

 

Mgr Joanna Róg

Absolwentka SGGW w Warszawie, dietetyk.

Pracownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Poradni Psychiatrycznej Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

W trakcie studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W latach 2014-2017 odbywała staż naukowy w Klinice Pediatrii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie pomagała w realizacji zadań projektu badającego wpływ diety na czynniki ryzyka chorób układu krążenia u dzieci.

Koordynator regionalny województwa lubelskiego Fundacji Insulinooporność - zdrowa dieta i zdrowe życie.

Autorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach.

Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Current Problems of Psychiatry.

Członek the International Society for Nutritional Psychiatry Research oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zainteresowania naukowe: znaczenie diety i czynników dietetycznych w zaburzeniach psychicznych.

 

 

 

dr hab. n. med. Mariusz Kaczmarczyk

Wykształcenie i uzyskane stopnie naukowe:
- tytuł lekarza, dyplom z wyróżnieniem, Pomorska Akademia Medyczna (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny, PUM), Wydział Lekarski (obecnie Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim), Szczecin, 1997
- doktor nauk medycznych w zakresie medycyny, z wyróżnieniem cum laude, Rada Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie PUM) w Szczecinie, rozprawa doktorska pt.: „Kalikreina nerkowa a sodowrażliwość ciśnienia tętniczego”, 2004
- tytuł zawodowy inżyniera w zakresie sieci komputerowych, Politechnika Szczecińska (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ZUT), Wydział Informatyki, 2007

Przebieg zatrudnienia:
- adiunkt, Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2011 do chwili obecnej
- asystent, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Profilaktyki Metabolicznych Chorób Cywilizacyjnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (obecna nazwa Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej PUM), 2001-2011
- adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, Zakład Promocji Zdrowia, 2012-2014
- profesor wizytujący, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 2012
- pracownik naukowy, Westfalski Uniwersytet Wilhelma, Muenster, Niemcy, 1999-2000

Dorobek naukowy: 84 publikacje w recenzowanych czasopismach polskich i międzynarodowych

skumulowany Impact Factor (IF) 120,307; punktacja MNiSW 1568; liczba cytowań 457; H-index 12.
Scopus: H-index 14; liczba cytowań 681

 

 

 

dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka

Adiunkt Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorski WNoZ PUM w Szczecinie, od 01.05.2017-

Asystent/Adiunkt Samodzielnej Pracowni Gerontobiologii WNoZ PUM w Szczecinie, od 2013-30.05.2017

Dyplomy:
- Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, doktor nauk medycznych z zakresu biologii medycznej, 2013
- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, magister biotechnologii o specjalizacji: biotechnologia przemysłowa i mikrobiologia żywności, 2006

Doświadczenie badawcze w oparciu o techniki biologii molekularnej: 8 lat

Doświadczenie w pracy w laboratorium: 11 lat

Zainteresowania naukowe:
- mikrobiota jelitowa i jej wpływ na zdrowie
- biomolekularne uwarunkowania zaburzeń neurorozwojowych (zaburzenia ze spektrum autyzmu), emocjonalnych (depresja) oraz neurodegeneracyjnych (choroba Alzhaimera i Parkinsona)
- probiotykoterapia i jej wpływ na integralność bariery jelitowej w chorobach układu pokarmowego
- genetyczne uwarunkowania podatności na rozwój wybranych schorzeń człowieka

 

 

 

Lek. Małgorzata Futyma-Jędrzejewska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2007r.

Po ukończonym stażu podyplomowym rozpoczęła specjalizację w dziedzinie neurologii w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II w Zamościu, a od 2010 kontynuowała ją w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

Absolwentka studiów podyplomowych w dziedzinie Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej i Zdrowie Publiczne.

W 2015r. ukończyła specjalizację w dziedzinie neurologii. Ukończyła kurs EEG, ultrasonografii, potencjałów wywołanych.

W 2016r. rozpoczęła specjalizację w dziedzinie psychiatrii.

Od 2018r. jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Członkek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Autorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach.

Szczęśliwa żona i mama 2 dzieci. Hobby: książki, psy, kosmos, Australia. 

 

 

 

dr n. med. Kamil Jonak

 

Wykształcenie i uzyskane stopnie naukowe:

- tytuł zawodowy inżyniera mechatronika, Politechnika Lubelska 2013

- tytuł magistra mechaniki i budowy maszyn, Politechnika Lubelska 2014

- doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, Rada I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2019

Przebieg zatrudnienia:

- asystent, Zakład Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Lubelska, 2014 do chwili obecnej

- asystent, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2018 – do chwili obecnej

 

Autor publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach.

Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Current Problems of Psychiatry.

Zainteresowania naukowe: Neurofizjologia, Neuroobrazowanie, Analiza sygnałów, Zastosowanie TensorFlow oraz Scala w uczeniu maszynowym.

 

 

 

dr n. hum. Paweł Krukow, psycholog

Od 2014 roku adiunkt w Zakładzie Neuropsychiatrii Klinicznej i I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wcześniej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W 2003 roku ukończył studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w którym pracował jako asystent i adiunkt w latach 2004-2014. W 2011 roku obronił pracę doktorską pt. „Neuropsychologiczne uwarunkowania poznania i zachowania społecznego pacjentów z nabytymi dysfunkcjami mózgu”. W ramach swojej aktywności naukowej i klinicznej zajmuje się neuropsychologią, neurofizjologią i neuropsychiatrią. W 2012 roku odbył trzymiesięczny staż naukowy w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym w Rosji. Autor kilkudziesięciu prac opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej